Predstavitev

Oznake:

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d. je zavarovalnica  z osrednjim trgom v Sloveniji. Ponuja popolno ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb in premoženja: avtomobilov, doma, nepremičnin in premičnin za posameznike in podjetja. Osebno varnost zagotavlja z najširšo paleto zdravstvenih in življenjskih zavarovanj, ki so prilagojena potrebam vsakogar. Ponudbo nenehno dopolnjujejo s finančnimi rešitvami, ki ob zavarovanju omogočajo donosno varčevanje, obenem pa zagotavljajo varno jesen življenja.  

Kategorije: