Predstavitev

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalno delo v Centru poteka v skladu s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Program ima naslednja področja dejavnosti (»šolske predmete«):

  • splošno poučenost – ki zajema spoznavanje okolja, jezik in matematiko;
  • razvijanje samostojnosti;
  • gibanje in športno vzgojo;
  • glasbeno vzgojo;
  • likovno - kreativno vzgojo;
  • delovno vzgojo;
  • učenje za kreativno izrabo prostega časa;
  • razvijanje aktivnega državljanstva;
  • intimno življenje in odnosi med spoloma;
  • zaposlitvene tehnike. 

Kategorije: