Predstavitev

Oznake:

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je slovenska zavarovalnica, ki je nastala z združitvijo dveh uglednih slovenskih zavarovalnic. Pravno formalno je do združitve prišlo s pripojitvijo Slovenice, Zavarovalniške hiše d.d., Ljubljana k Adriatic zavarovalni družbi d.d., Koper. 

Adriatic je spremenil ime v Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Adriatic Slovenica d.d. ima certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. 

 Je sodobna zavarovalnica, ki se na temelju etičnih in profesionalnih načel uspešno in učinkovito razvija ter stremi po odličnosti v zavarovalniško-finančnih storitvah. 

Razvejana tržna mreža 9 poslovnih enot v vseh slovenskih regijskih središčih in 157 prodajnih mest zagotavlja, da so zavarovalne storitve Adriatic Slovenice vedno dosegljive vsem zavarovancem, tako pri sklepanju zavarovanj kot ob reševanju škod. Zavarovalnica ima dovoljenje za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v vseh članicah EU.

Kategorije: